til topp

sjeleporten.no

OM MEG

KURS & VEILEDNING

KUNST

KONTAKT

BLOGGEN

Kunst

Kunstdannelse.

Adjunkt med opprykk. Spesialområde kunst og formingsfag.

 

Min kunstneriske utdannelse startet ved kunstskolen i Trondheim i 1970. Der tok jeg tre år ved billedhuggerlinjen. Siden ble det Høyskole for Håndverk og Kunstindustriskole i Oslo. I 1978 tok jeg diplom ved keramikklinjen her. Deretter ble det to år med påfyll ved malerlinjen ved samme skole, som den gangen het SHKS. Her malte jeg under ledelse av kunstneren Egil Weigelin.

 

Etter noen år med keramikk-produksjon fra eget verksted, og deltagelse ved flere utstillinger med malerier, tok jeg Kunst Pedagogikk ved Oslo Høyskole (KPU).

I tillegg til den kunstneriske utdannelsen har jeg hatt glede av året jeg tok på Markedsførings Høyskolen og ved Tillitsmannsskolen i KLP. Jeg fikk et godt grunnlag for å drive prosjektarbeid og for konfliktløsnings-orientert arbeide.

 

Deretter ble det noen år med undervisning med egne kurs og seminarer. En tid arbeidet jeg i ungdomskolen i Oslo, men bestemte meg for å fortsette i eget regi. Jeg startet så et senter for kunstterapi og healing. Det utviklet seg til et felleskap og mangfold av terapeuter og healere. I dette felleskapet kom jeg i kontakt med sjamanhealing. Det ga meg senere inspirasjon til å delta på sjamanskolen til Alberto Villoldo i California og Mexico.

 

I dag arbeider jeg med energihealing og dømmearbeid ved siden av kunstner-virksomheten min.

 

“Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed.

Happiness is the spiritual experience of living every minute with love,

 grace, and gratitude.”

Denis Waitley